راهنمای استردادا بلیط

مسافر محترم در صورت بروز مشکل لطفاً با شماره پشتیبانی تماس بگیرید.


لطفاً توجه بفرمایید : ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود.  بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، 5 دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، تاخیر در ثبت درخواست باعث افزایش جریمه کنسلی می‌گیرد.

تکمیل فرم کنسلی بلیط

 

 

استرداد بهای بلیط حداکثرتا 48 ساعت انجام می شود.