راهنمای استردادا بلیط

استرداد بهای بلیط حداکثرتا 48 ساعت انجام می شود.


لطفاً توجه بفرمایید : ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود.  بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، 5 دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، تاخیر در ثبت درخواست باعث افزایش جریمه کنسلی می‌گیرد.

شروع کنسل کردن بلیط