اخبار آژانس -

نرخ ویژه - مونیخ

نرخ ویژه - مونیخ
نرخ ویژه - مونیخ
تاریخ انتشار : 1396/09/01

کلاس عادی                                                                         Economy class

 

رزرو پرواز

مونیخ شهر راهبان, با پیاده‌روهای دو کیلومتری که هیچ گونه تیر چراغ برق، جدول یا کانال رو بازی در آن وجود ندارد تا مانع لذت بردن از دوچرخه سواری در یک هوای دلچسب شود. شهری با آرامش وصف نشدنی, که اوج مهندسی ساختمان و شهر سازی را در کنار طبیعت بکر به نمایش میگذارد

 

 

 

                                        تماس با کارشناس