اخبار آژانس -

نرخ ویژه - ایروان

نرخ ویژه - ایروان
نرخ ویژه - ایروان
تاریخ انتشار : 1397/03/01

رزرو پرواز - پروازتان را بسازید

 

روزهای پرواز : پکشنبه دوشنبه سه شنبه و جمعه ها

مدت پرواز : 01 ساعت و 40 دقیقه

فرودگاه : Zvartnots International Airport