اخبار آژانس -

قوانین سفر -ویزا - اروپا

قوانین سفر -ویزا - اروپا
قوانین سفر -ویزا - اروپا
تاریخ انتشار : 1396/12/10

قوانین ویزای شینگن نوع c  

schengen *c* type visa
برای ملیت ایرانی  رواید کوتاه مدت یا توریستی مورد نیاز می باشد که دارای مدت زمان مشخصی است.


نکته : بازدیدکنندگان (توریست ها )بایستی مدارک مالی کافی برای پوشش اقامت خود را حداقل 570 یورو 
را همراه خود داشته باشند.

-مدارک لازم همراه مسافر:برای ماندن در یک شهر باید دعوت نامه یا فاکتورهتل محل اقامت وبرای ترانزیت کردن باید مدارک مربوط به ادامه سفرمانند بلیط ادامه مسیر را همراه خود داشته باشند.

-برای صدور ویزا :گذرنامه یا جایگزین صادر شده بیشتر از 10 سال از تاریخ سفر پذیرفته نمی شود.

 

 ویزا یک بار ورود * دو بار ورود * چند بار ورود